Betingelser for Bootcamp og Small Group Training

Forklaring: Alle forløb som er tidsafgrænset og har faste træningstider og som særskilt er købt sideløbende eller i stedet for almindeligt medlemskab. Hvert forløb har forskelligt indhold og er beskrevet under forløbet. Det er kun medlemmer som har købt dette forløb særskilt, som har adgang til pladserne.

 1. Træning sker på medlemmets eget ansvar og risiko. Boot Camp forløb er en time i en gruppe. Medlemmet må selv vurdere om den generelle sundhed og træningsbaggrund er tilstrækkelig nok til at træningen under en Boot Camp kan gennemføres uden risiko for skade/sygdom. Medlemmet forpligter sig ved tilkøb af Boot Camp at give den personlige træner alt relevant information om sundhed, tidligere sygdom/skader mm. Det forudsættes at medlemmet under træningen straks giver besked, hvis der er øvelser, der giver smerter eller lignende. Hvis medlemmet vælger at træne videre efter timen, sker dette på medlemmets egen risiko og BoxLife/personlig træner kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, som medlemmet måtte pådrage sig i den forbindelse.
 1. Aftalen gælder i perioden for den bestemte Boot Camp.
 1. Medlemmet har ret til at benytte sig af fortrydelsesretten ved en skriftlig henvendelse til BoxLife inden 14 dage fra dato for køb af Boot Camp. Hvis fortrydelsesretten benyttes inden fristen på 14 dage, efter at Boot Camp er startet, refunderes benyttede klip ikke.
 1. BoxLife refunderer ikke betalt Boot Camp udover fortrydelsesretten med undtagelse af tilfælde hvor medlemmet opsiger sit medlemskab grundet specielle omstændigheder. Med specielle omstændigheder mener, hvor et medlem kan dokumentere sygdom, som gør det umuligt for denne at gennemføre flere timer/benytte sit medlemskab i en længere periode. Ved fremvisning af dokumentation fra læge om, at medlemmet ikke kan træne, refunderes ubenyttede klip. Et sådant refunderingskrav må gøres gældende snarest og senest 1 – én – måned efter endt sygdom.
 1. Boot Camp er 55 minutter med en personlig træner i en gruppe med andre. (Medmindre andet er nævnt særskilt i det enkelte forløb).
 1. Boot Camp vil i de fleste tilfælde foregå i BoxLifes lokaler eller i nærheden, f.eks. løbebaner eller parker, med mindre andet er aftalt.
 1. Medlemmet må følge det faste, ugentlige tidspunkt som BoxLife i forvejen har fastlagt til Boot Camp. Aftale om andre tider kan ikke ske for enkeltpersoner.
 1. Tidspunktet for timerne som medlemmet har betalt for, er fastlagt på forhånd og skal gennemføres i henhold til dette. Hvis medlemmet er forhindret i at deltage på et eller flere af de forudbestemte timer får denne ikke timen(erne) til gode, dette selvom medlemmet afmelder sig i god tid eller bliver forhindret i at møde op grundet sygdom.
 1. Hvis medlemmet kommer for sent til tidspunktet for Boot Camp, får denne ikke forlænget den egentlige træning. Gruppen starter og afslutter til aftalt tid.
 2. Ved specielle forhold som gør at personlig træner udebliver (sygdom eller andet), forbeholder BoxLife sig retten til at bruge en anden personlig træner. Hvis BoxLife ikke får skaffet en ny personlig træner og afholdt timen som aftalt, bliver Boot Campen forlænget med tilsvarende antal sessions, i forlængelse af slut datoen.
 3. Hvis en personlig træner for en Boot Camp er mere end 10 minutter forsinket til en aftale, har medlemmet ret til at få en ny Boot Camp-time gratis. Session(s) til gode vil blive placeret i forlængelse af slut datoen.
This website or its third-party tools process personal data.
You may opt out by using the link Opt Out